API

Dokumentacja


ClickStore.pl serwuje API w architekturze REST. Wszystkie żądania wysyłane do API muszą być podpisane przez publiczny token utworzony podczas tworzenia konta wywołaniem metody api/account/create. Każdy obiekt utworzony poprzez API uzyskuje swój unikalny identyfikator globalny uuid, który może być wykorzystany do dalszych operacji na dostępnych obiektach. Więcej informacji na temat dostępnych metod znajdziesz w poszczególnych sekcjach dokumentacji.


https://clickstore.pl © 2018 / Wyklikaj Sklep Bez Pomocy Innych / Przycisk "Kup Teraz" z Koszykiem & Kreator Landing Page w Jednym.