Dokumentacja API

CLICKSTORE.PL serwuje API w architekturze REST. Wszystkie żądania wysyłane do API muszą być podpisane przez publiczny token utworzony podczas tworzenia konta wywołaniem metody api/account/create. Każdy obiekt utworzony poprzez API uzyskuje swój unikalny identyfikator globalny uuid, który może być wykorzystany do dalszych operacji na dostępnych obiektach. Więcej informacji na temat dostępnych metod znajdziesz w poszczególnych sekcjach dokumentacji.


ClickStore.PL / Platforma darmowych koszyków zakupowych.